• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Witamy na stronie Konferencji!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji "Przypadki i Zagadki. I Interaktywna Studencka Konferencja Internistyczna", która odbędzie się 23-24 marca 2019 roku w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wydarzenie organizowane jest przez Studenckie Koło Naukowe Pressor działające przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM. 

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy Studentów w zakresie chorób wewnętrznych, oparte na interaktywnym udziale w wydarzeniu oraz umożliwienie Uczestnikom wygłoszenia własnych prezentacji, dotyczących ciekawych przypadków klinicznych. Ważnym elementem projektu jest także zorganizowanie warsztatów z tonometrii aplanacyjnej oraz pomiaru wskaźnika kostka-ramię. 

Konferencja objęta jest honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej oraz Towarzystwa Internistów Polskich.